Αιτήματα συνεργασίας

Για αιτήματα συνεργασίας, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
contact@welshpoolairshow.co.uk

Προτιμώνται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αγγλικά ή τα γερμανικά.
Ευχαριστώ για την κατανόηση σου.

Sebastian – Διαχειριστής ιστοσελίδας